Wie zijn wij?

Vul je postcode in zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag

Als Stichting Leergeld Emmen en omstreken richten wij ons op kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Deze kinderen dreigen door de financiële situatie buiten de boot te vallen als het gaat om binnen- en buitenschoolse activiteiten. Wij zetten ons in voor deze kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Onze missie is dat elk kind kan meedoen. Want nu meedoen is later meetellen in de maatschappij!

Het kan hier gaan om schoolspullen, muziekles of een lidmaatschap bij een sportvereniging. Wij bieden de kinderen een opstapje, waardoor ze toch deel kunnen nemen, kennis kunnen opdoen en vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Structuur van de organisatie

Stichting Leergeld Emmen e.o.

Dagelijkse leiding:

 • Mevrouw Petra Helmus, coördinator
 • Mevrouw Rosemarie Koopstra, administratief medewerker

Bestuur:

 • Dhr. Ben Lubberman, voorzitter
 • Mw. Mariet Thalens, vice voorzitter - lid
 • Mw. Heidy Postma, secretaris
 • Dhr. Hans Hengstman, penningmeester
 • Mw. Metha Leth, lid - PR
 • Dhr. Riekus Ensing, lid – fondsenwerving

Comité van Aanbeveling:

 • De heer H.F. van Oosterhout – burgemeester van de gemeente Emmen
 • De heer J. Schomaker – ondernemer


Wij zijn een vrijwilligersorganisatie.
Stichting Leergeld werkt met goed opgeleide vrijwilligers. De vrijwilligers komen bij u thuis op bezoek. Zij komen in alle vertrouwelijkheid uw aanvraag opnemen. Er wordt eerst gekeken of er gebruik gemaakt kan worden van eventuele bestaande voorzieningen. Wanneer dit niet het geval is, zorgen de vrijwilligers ervoor dat uw wensen goed en helder worden vastgelegd en worden doorgegeven aan de beoordelingscommissie.

Voor de directe ondersteuning van kinderen zijn op dit moment meer dan 110 Leergeldstichtingen actief in 75% van de gemeenten in Nederland. Vanuit deze stichtingen werken vrijwilligers met grote lokale betrokkenheid. Samen zijn deze stichtingen verenigd in de Vereniging van stichtingen Leergeld in Nederland. In Den Bosch hebben we een landelijk bureau.

Dank

Stichting Leergeld Emmen e.o. is dank verschuldigd aan:

 • Gemeente Emmen
 • ATV Account’d Accountancy & Advies
 • Bedrijfsleven in de gemeente Emmen
 • De 11 Serviceclubs in de gemeente Emmen
 • Kerkelijke instanties in de gemeente Emmen
 • Scholen die acties opzetten
 • Stimuleringsfonds Rabobank Emmen-Coevorden
 • Vele privé personen
 • Verenigingen en Stichtingen

voor de ondersteuning in financiële zin of in natura.