Doel en beleid

Vul je postcode in zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag

Doel van de stichting

Stichting Leergeld Emmen probeert te voorkomen dat kinderen, die in een armoedesituatie leven, in een sociaal isolement terechtkomen. Dat kan komen doordat zij vanwege onvoldoende middelen niet deel kunnen nemen aan activiteiten, die voor hun vorming van groot belang zijn.

Stichting Leergeld Emmen gaat voor een actieve benadering en werkt met goed opgeleide vrijwilligers die bij u thuis op bezoek komen.

De formele doelstelling van Stichting Leergeld Emmen, zoals omschreven in artikel 2 van de statuten is:

  1. Het voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren, in principe in de leeftijd van vier tot achttien jaar, uit minima gezinnen, voor wie overheidsvoorzieningen uitgeput, niet toereikend dan wel niet beschikbaar zijn en die niet in staat zijn uit eigen middelen hun kinderen normaal te laten participeren binnen het onderwijs en / in het sociaal-maatschappelijk leven op en rond de school.

  2. Het door middel van het terugkoppelen/signaleren van ervaringen naar de overheid ter verbetering van voorzieningen, een bijdrage te leveren aan bewustwording van de samenleving dat sociaal isolement en uitsluiting van schoolgaande kinderen moreel verwerpelijk en schadelijk is.

Beloningsbeleid

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Stichting Leergeld Emmen heeft een betaalde:

  • Coördinator voor 24 klokuren op weekbasis
  • Een administratief medewerker voor 12 klokuren op weekbasis.

Leergeld Emmen ontvangt jaarlijks van de gemeente Emmen een subsidie voor de personeelskosten en de bedrijfsvoering.

  • Het afleggen van de huisbezoeken aan nieuwe gezinnen wordt verzorgd door 10 vrijwilligers.

Beleidsplan van de Stichting

Leergeld Emmen werkt conform het door Leergeld Nederland vastgestelde beleid.